dejan vunjak Odkrito.si

Dejan Vunjak ne zmore več

Maja Djukanović Svet24.si

V Srbiji veliko zanimanja za učenje slovenščine

assange2-reuters Petisvet.si

Smrtna kazen za novinarstvo

Rovan Svet24.si

Jože Rovan: »To ni smola, to je nepripravljenost...

nicole Scherzinger Svet24.si

To je telo 40-letne Nicole, ki je prebolela ...

slimjoy naslovna Njena.si

5 preverjenih receptov, kako čim hitreje do ...

miha b Njena.si

Miha Božič po snemanju spoznal posebno dekle

Danes
Partly cloudy throughout the day.

16° / 29°

Sreda
Partly cloudy throughout the day.

16° / 30°

Četrtek
Clear throughout the day.

15° / 31°

Petek
Possible light rain in the afternoon and evening.

15° / 25°

Sobota
Mostly cloudy throughout the day.

15° / 29°

Nedelja
Partly cloudy throughout the day.

16° / 31°

Ponedeljek
Clear throughout the day.

17° / 34°

Noro doživetje, vrhunska energija in nepozabna fešta
Dean & Anita z GALAMO v živo osvojila tudi Dalmacijo!
Od danes hitra linija Zagorje - Ljubljana
Priznanja za trboveljske podjetnike in športnike
Na Polaju košarkarski spektakel
V slovo knapušni in pozdrav Trbovljam
Noro doživetje, vrhunska energija in nepozabna fešta
Dean & Anita z GALAMO v živo osvojila tudi Dalmacijo!
Od danes hitra linija Zagorje - Ljubljana
Priznanja za trboveljske podjetnike in športnike
Na Polaju košarkarski spektakel
V slovo knapušni in pozdrav Trbovljam
Obvestila
K.E.

Pravila sodelovanja v nagradni igri KINO TRBOVLJE na Radiu Aktual Kum

Pravila sodelovanja v nagradni igri KINO TRBOVLJE na Radiu Aktual Kum
kinodvorana Trbovlje
DDT

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»KINO TRBOVLJE«


1. člen
(Splošne določbe)

1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''KINO TRBOVLJE''

1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Kum Trbovlje, d.o.o., Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju: Izvajalec).

1.3. Pokrovitelj nagradne igre je Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje (v nadaljevanju: Pokrovitelj).

1.4. Pravila in pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so javno objavljeni na spletni strani Kum24, www.kum24.si

2. člen
(Trajanje nagradne igre)

2.1. Nagradna igra traja 5. 12. 2018, in sicer:
- Sodelovanje preko sms na številko 031 636 151 med 8.00 in 12.00 uro)

2.2. Trajanje nagradne igre (datumi/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve izvajalca nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre, bo naknadno objavljen v programu Radia Aktual Kum.

3. člen
(Pogoji sodelovanja)

3.1. Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

3.2. V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

3.3. Zaposleni s strani izvajalca ter pokrovitelja, in njihovi najbližji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.

3.4. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.

3.5. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.


4. člen
(Način sodelovanja v nagradni igri)


4.1. Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da pošlje SMS s ključno besedo KINO TRBOVLJE na številko 031 636 151, 5. 12. 2018 od 8.00. do 12.00 ure. S poslanim SMS-om udeleženec sodeluje v žrebanju.

4.2. Izvajalec izmed vseh pravilno poslanih odgovorov, ob 12.00 uri izžreba pet dobitnikov nagrade.

4.3. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom.
5. člen
(Nagrada in obveznosti)


5.1. Pokrovitelj bo v okviru te nagradne igre podelil pet (5) nagrad po dve (2) vstopnici za kino predstavo Poj mi pesem:

5.2. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar oz. drugo blago.

5.3. Žrebanja bodo izvedena v prostorih podjetja izvajalca in ne bodo javna.

5.4. Izvajalec bo izžrebanega poslušalca poskušal priklicati na nagrajenčevo telefonsko številko, z namenom, da ga obvesti o nagradi.

5.5. V primeru, da se poslušalec ne javi v času 30 sekund oz. je linija zasedena, se izbere in pokliče drugega poslušalca. Povratni klici s strani poslušalca se ne upoštevajo. V tem primeru je nagrajenec naslednji izžrebani.

5.6. Nagrajenec je dolžen pustiti svoje osebne podatke (ime in priimek) Osebni podatki so namreč pogoj za prejem nagrade. Vsi pridobljeni podatki se bodo uporabljali skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

5.7. Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v točki 5.6. pravil nagradne igre, bo nagrajenec lahko prevzel nagrado pri pokrovitelju.

5.8. Pokrovitelj, bo v kolikor je to potrebno, skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.


6. člen
(Varovanje osebnih podatkov)

6.1. S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil, udeleženec nagradne igre izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi strinja.

6.2. Udeleženec v nagradni igri dovoljuje, tako izvajalcu in pokrovitelju, kot upravljalcema zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

6.3. Izvajalec in pokrovitelj se zavezujeta, da podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

6.4. Nagrajenec izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje objavo svojega imena in priimka v programu Radia Aktual Kum, njegovo fotografiranje in snemanje v promocijske aktivnosti izvajalca in pokrovitelja, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov, in podatkov za promocijske aktivnosti v radijskem programu, na spletnih straneh, družabnih medijih, vseh drugih medijih in lastnih promocijskih materialih.

6.5. Nagrajenec se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre za kar od izvajalca in pokrovitelja, ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

6.6. Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov kuminfo@radioaktual.si Izvajalec bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov iz baze najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.


7. člen
(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem)

7.1. Udeleženci nagradne igre, ki so v živo povezani v programu Radia Aktual Kum, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila. Radio Aktual Kum ima pravico, da prekine klic, če se presodi, da se oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja oziroma veljavni zakonodaji in pravilom nagradne igre.

7.2. Udeleženci ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih besed oziroma preklinjati ali izjaviti česarkoli, kar je bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za katerokoli osebo ali organ.

7.3. Udeleženci se strinjajo, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v nagradni igri.

8. člen
(Izključitev vključitve v SMS klub)

Udeleženci v nagradni igri s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključeni v noben SMS klub in ne bodo prejeli nobenih SMS sporočil.

9. člen
(Izključitev odgovornosti izvajalca in tehničnega izvajalca)

Izvajalec ni v nobenem primeru odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma tehnično nedelovanje ali motenje delovanja frekvence radia Aktual Kum, spletne strani www.kum24.si,, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

10. člen
(Reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami, lahko pošljete na elektronski naslov: kuminfo@radioaktual.si

11. člen
(Končne določbe)


11.1. Za odnose med izvajalcem in poslušalci, ki niso urejeni s temi splošnimi pogoji, se uporablja veljavna zakonodaja RS.

11.2. Izvajalec ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

11.3. Pravila nagradne igre so v celoti objavljena na www.kum24.si.

11.4. Ta pravila začnejo veljati in se uporabljajo od 4. 12. 2018 dalje.